ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399

دعوتنامه فراخوان سرمایه گذاری

  • شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو
  • مهلت خرید اسناد: 1397/08/28
  • تاریخ بازگشایی: 1397/09/17
  • توضیحات: موضوع فراخوان: تجهیز ، نگهداری و بهره برداری از کلیه عرصه و اعیان موجود در پارک امام خمینی ماکو شامل : فضای سبز ، ابنیه های موجود از قبیل : رستوران ها ، نمایشگاه دائمی(به غیر از قسمت اداری نمایشگاه) ، اداری ، آلاچیق ها و فضای بازی کودکان ، مسیرهای جاده سلامتی ، آب نمای موزیکال ، برکه ، تلویزیون های شهری و سایر فضاها و امکانات موجود ، کلا بصورت یکپارچه و بصورت ارائه طرح پیشنهادی واحد ، به شرح مذکور در متن قرارداد.
  • محل دریافت اسناد: ساختمان شرکت سرمایه گذاری ماکو واقع در ماکو- پارک امام خمینی- نمایشگاه بین المللی- قسمت اداری – طبقه اول – مدیریت مالی
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: چهارصد میلیون ریال