پنجشنبه 21 فروردین 1399

پیام مدیر عامل

ابراهیم جلیلی

مدیرعامل

سرزمین های زرخیز شمال غرب ایران در یک دهه اخیر شاهد تغییرات گسترده در سیاست های اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران برای بهبود فضای تجارت و تولید کشور در قالب توسعه «منطقه آزاد ماکو» بوده است. شرکت توسعه و سرمایه گذاری ماکو، در این کارزار دشوار، قلب تپنده توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در بزرگترین منطقه آزاد جهان است.
این شرکت با تمرکز بر رویکردهای نوین علمی و سرمایه گذاری در راستای تبدیل منطقه آزاد ماکو به سرزمینی هوشمند و سبز تلاش می کند در افقی 5 ساله به بزرگترین شرکت سرمایه گذاری در شمال غرب ایران تبدیل شود. چنین رسالتی بی تردید مسیری پرچالش خواهد بود اما با راهبردهای به روز و کارآمد از قبیل گسترش ارتباطات و زمینه سازی برای فعالیت تجار و تولیدگران کشورهای همسایه، بازآفرینی ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی جاده ابریشم و انتقال تکنولوژی ها مورد نیاز همزمان با توسعه زیرساخت ها، رویای تعالی سرزمینی توسعه یافته در پیشانی ایران عزیز با سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری، کشاورزی و شیلات، بازرگانی و ترانزیت، صنعت، تجارت مویرگی و معدن امری قابل تحقق و دست یافتنی خواهد بود.
منطقه آزاد ماکو سرزمین فرصت ها است و شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو مرکزی برای اعتلای همه جانبه این سرزمین خواهد بود.