جمعه 20 تیر 1399

موضوع فعالیت

هدف شرکت بستر سازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد ماکو از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
اهم فعالیت ها:

سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های توسعه ای با مشارکت سرمایه گذاران

انجام فعالیت ها و اقدامات لازم و اطلاع رسانی در خصوص شناسایی و جذب و هدایت سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت های منطقه

بررسی طرح های سرمایه گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی

تهیه بسته های سرمایه گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت ها و پروژه های سرمایه گذاری