جمعه 20 تیر 1399

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) در تاریخ 27/10/1395 با شماره ثبت 3525 و شناسه ملی 14006509291 به ثبت رسیده است. این شرکت دارای تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو است.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو در چارچوب مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود و مرکز اصلی آن در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو است.
چشم انداز
سال آینده بزرگترین شرکت سرمایه گذاری شمالغرب کشور خواهد بود. شرکتی با مسئولیت اجتماعی توسعه پایدار منطقه از طریق جذب سرمایه گذاری ؛ هوشمندی و سبز بودن منطقه آزاد ماکو

راهبردها

 • معرفی پروژه های زیر ساختی منطقه ( راه؛ راه آهن؛ فرودگاه ؛ ساخت شهرک ؛ نیروگاه و...) 
 • انتقال تکنولوژی گلخانه های پیشرفته از ژاپن از طریق مشارکت در سرمایه گذاری
 • سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای کشورهای همجوار منطقه بمنظور تولید و تجارت
 • تسهیل تولید مشترک محصولات فهرست شده در موافقتنامه تعرفه ترجیجی با ترکیه در منطقه توسط طرفهای ایرانی و ترک
 • تسهیل تولید محصولات ایرانی دارای تخفیف تعرفه ای برای صادرات به ترکیه
 • حصول به توافقنامه مشترک با اتاقهای ایرانی برای توسعه بستر و زیر ساختها
 • دعوت از شرکتهای معتبر و صاحب نام داخلی و بین المللی برای تولید محصولات بمنظور و باز صادرات وفروش داخلی
 • توافقنامه با سیستمهای حمل و نقل ( پست؛ فرودگاه؛ کامیونداران ....) برای ایجاد زیرساخت لازم برای گسترش تجارت الکترونیک با مناطق مختلف کشور
 • توافقنامه ایجاد اتاق تجارت مشترک بین منطقه آزاد ماکو با اتاق صنعت و تجارت استان ارزینجان ترکیه
 • خواهر خواندگی منطقه با دیگر مناطق آزاد و شهرهای کشورهای دیگر
 • توافقنامه توسعه سرمایه گذاری با سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران