ابراهیم جلیلی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

نعیمه بوداقی

عضو هیات مدیره و معاون اجرایی

آب و هوای ماکو
  03اسفند
  پنجشنبه
  بیشینه دما : °C 0
  کمینه دما : °C -6
  04اسفند
  جمعه
  بیشینه دما : °C 0
  کمینه دما : °C -6
  05اسفند
  شنبه
  بیشینه دما : °C 0
  کمینه دما : °C -7
  06اسفند
  یکشنبه
  بیشینه دما : °C -3
  کمینه دما : °C -7