نحوه همکاری با شرکت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت ارائه طرح های سرمایه گذاری ابتدا طرح توجیهی و یا پیشنهادات خود را به همراه رزومه و گزارش امکان سنجی طرح به منظور بررسی به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایند . بدیهی است پس از بررسی توسط کارشناسان مربوطه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .
آب و هوای ماکو
  03اسفند
  پنجشنبه
  بیشینه دما : °C 0
  کمینه دما : °C -6
  04اسفند
  جمعه
  بیشینه دما : °C 0
  کمینه دما : °C -6
  05اسفند
  شنبه
  بیشینه دما : °C 0
  کمینه دما : °C -7
  06اسفند
  یکشنبه
  بیشینه دما : °C -3
  کمینه دما : °C -7